STICHTING Bevrijdingsfestival Brielle

 

Algemene informatie

Rechtsvorm: stichting

Statutaire naam: Stichting Bevrijdingsfestival Brielle
Ook genoemd (handelsnaam): Bevrijdingsfestival Brielle

Zoeknaam: Bevrijdingsfestival Brielle
Statutaire zetel:  Brielle
KvK nummer: 68812426
RSIN: 867602962

Activiteiten:
Evenementen, geschiedenis Voorne – Putten in beeld brengen,

Gast lessen op scholen geven, rondrit en parade met historische voertuigen  Defilé met veteranen organiseren.

Doelstellingen:
Het jaarlijks organiseren van een meerdaags bevrijdingsfestival reenactment evenement daar onze Vrijheid niet vanzelfsprekend is. Jongeren en belangstellenden meenemen in de jaren 1940-1945 de tweede wereldoorlog en laten zien hoe het leven toen was in woord en beeld. Het herinneren aan de oorlogen in al zijn facetten en de gevolgen daarvan voor de verhoudingen in Europa, de inrichting van en ontwikkeling van de hedendaagse samenleving in het algemeen en die van Voorne Putten in het bijzonder.

De Wijze waarop het beoogd doel behaald wordt:
Organiseren van evenementen, oprichten en bijhouden monumenten, website bijhouden & beheren over de tijd en personen 1940-1945,  voorlichting geven, de geschiedenis van gebeurtenissen WO2 in beeld brengen, met name deze van Voorne-Putten, participatie dodenherdenking en het eren van veteranen (ook naoorlogs) door middel van een parade en defilé waarna een ontvangst volgt door B&W.

ORGANISATIE/BESTUURDERS

Aantal bestuursleden: 3
Geen direct dagelijks bestuur
Geen personeel in dienst
Geen raad van commissarissen of toezicht.

Bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting Bevrijdingsfestival Brielle

Voorzitter
Roland van Ravens
Roland@vanravens.nl

Secretaris
Elles Thiel
Info@bevrijdingsfestivalbrielle.nl

Penningmeester
Gerrit Oldenburg
Gerrit@bevrijdingsfestivalbrielle.nl

CONTACT INFORMATIE

Postadres
P.a.  Turfkade 12-13
3231 AR Brielle

OVERIG

Doelgroep:  Algemeen
Werelddeel: Noord-Europa en de VS
Organisatie grootte/omzet:

Laatste financieel-jaaroverzicht via website te downloadlink